Dimecres, juny 26, 2013 - 14:45
Dinamització Lingüística

Actualitat

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport subvenciona diverses activitats del Servei de Dinamització Lingüística amb les ajudes a l'ús del valencià:

Premis Vila d'Almassora

Jurats dels Premis Vila d'Almassora 2016

D'acord amb l'apartat 5 de les bases dels Premis Vila d'Almassora 2016, fem pública la relació de membres del jurat d'aquesta edició.

Premi Antoni Matutano (poesia)
Pasqual Mas i Usó
Carmina Ribés Falcó
Vicent Salvador Liern

Premi Vila d'Almassora de Narrativa
Albert Garcia i Pasqual
Joan Carles Simó Artero
Pere Duch i Balfagó

Premi Miquel Egual (assaig i investigació local i comarcal)
Gerard Clausell Cantavella
Josep Maria Pons i Altés
F. Javier Vellón Lahoz

La regidora de Normalització Lingüística  de l'Ajuntament d'Almassora, Diana Belliure Garcia, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari.

Bases generals i específiques: cliqueu ací.

 

Què vol dir DiLi Almassora

DiLi Almassora és l’acrònim del Servei de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament d'Almassora. El primer element (DiLi) correspon, d’una banda, a la simplificació del nom del departament:

Servei de Dinamització Lingüística

D’una altra banda, la reproducció gràfica de la forma digues-li, expressada col·loquialment, és di-li. Així, DiLi Almassora suposa, alhora, una invitació a usar el nom tradicional del poble i una simplificació del nom del servei.

 

Què fa DiLi Almassora

Les funcions del Servei de Dinamització Lingüística són les següents:

 1. Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que faça efectiu l’acompliment de la legislació en matèria lingüística i la coordinació amb les activitats i els objectius de promoció de l’ús del valencià aprovades pel Consell de la Generalitat Valenciana.
 2. Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.
 3. Realitzar activitats per al foment de l’ús del valencià en determinats àmbits específics, com ara l’esport i el lleure, els joves, les associacions cíviques, el comerç, etc., tot col·laborant amb les diverses regidories en l’organització d’activitats o en la prestació de serveis.
 4. Promoure l’aprovació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar la seua aplicació mitjançant un pla d’actuació.
 5. Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’ajuntament i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
 6. Donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions de l’ajuntament i d’aquells altres que tindran una gran difusió o es consideren necessaris, així com potenciar el valencià com a llengua d’una possible ràdio i/o televisió local d’Almassora amb emissions continuades.
 7. Organitzar cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris, treballadors públics i població adulta no escolaritzada.
 8. Assessorar, com a servei públic, legalment i administrativa, en els assumptes de drets lingüístics.
 9. Assessorar, preparar i proposar barems als exercicis de valencià que caldrà realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament d’Almassora.
 10. Informar i assessorar la ciutadania sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat Valenciana i d’altres institucions, a més de convocar subvencions o ajudes que anualment es destinaran a les activitats d’entitats, associacions o empreses que utilitzen el valencià al municipi d’Almassora.
 11. Realitzar programes de normalització lingüística de la senyalització escrita al municipi d’Almassora, els quals hauran de referir-se a tota la retolació pública i en particular a la que siga competència de l’ajuntament; s’hi inclouran indicadors a l’interior dels edificis municipals, rètols dels noms de vies públiques, monuments, senyals de tràfic, etc.
 12. Elaborar i difondre models de documents en valencià entre la ciutadania.

 

Activitats realitzades

Els principals projectes que ha desenvolupat el Servei de Dinamització Lingüística poden agrupar-se d’acord amb els següents apartats:

 • assessorament (formació indirecta): correcció de textos, consultes puntuals (sobre lèxic, norma, estil, drets lingüístics, etc.), sistemes de traducció i correcció;
 • formació directa: Curs d’introducció al llenguatge administratiu, Eines lingüístiques per al comerç; Llengua i cultura valenciana per a immigrants;
 • dinamització: activitats adreçades als escolars, al comerç, a altres col·lectius i a la ciutadania en general;
 • col·laboració: amb la xarxa tècnica de serveis lingüístics municipals valencians, l’AVL i la Generalitat Valenciana (pel que fa a la gestió d’informació, de subvencions, etc.); amb altres institucions (com ara les universitats valencianes, etc.).

 

Serveis que ofereix

Actualment, les dues línies principals de treball del Servei de Dinamització Lingüística d’Almassora són:

 

 

dl dm dc dj dv ds dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal