Actualitat

Divendres, 13 març 2020

Alerta sanitària per coronavirus

L'ESTAT D'ALARMA decretat pel Govern d'Espanya limita la circulació de persones.
Els desplaçaments estan prohibits, a excepció de per motius laborals i per a la cura de persones menors, majors, dependents o vulnerables.

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març., pel qual es regulen les activitats essencials: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

A més, les mesures aplicades a Almassora per a evitar la propagació del COVID-19 són:

*Obertura del SIAC només amb cita previa (964560001)
*Tancament de totes les instal·lacions municipals esportives, culturals i d'oci, així com parcs infantils.
*Tancament de tots els centres educatius. Queden suspeses Escola Matinera, Vespertina i de Pasqua.

*El cementeri municipal obri de 9 a 13h a partir de dimecres 20. Prohibit l'ús d'escales i banys públics.
*El Mercat Central està obert en l'horari habitual (dilluns a dissabte de 8 a 14).
*El mercat ambulant funciona dimarts i divendres en l'horari habitual.

*El mercat de planters i llavors torna a funcionar el diumenge 24 en l'horari habitual.
*Les visites a la Residència Municipal de la Tercera Edat estan limitades.
*Recomanem a persones majors o amb patologies prèvies que no utilitzen el transport públic.
*Queden suspeses eixides puntuals, excursions, visites, els consells de participació ciutadana, el ple infantil, el Dia del Veí i l'activitat en Darremur Orgànic.

*Recomanem la tramitació telemàtica de gestions municipals a través de la pàgina web www.almassora.es i el telèfon 964560001

*El centre de salut del carrer Sant Pere és l'únic obert (tlf 964739960)

El telèfon d'informació sobre el coronavirus és el 900 300 555

Ajuntament d'Almassora: 964560001

Serveis Socials (de dilluns a diumenge de 8 a 19h): 964550090

Registre Civil (de dilluns a divendres de 9 a 13h): 964560021
Només per a: registre de naixements (dins dels 30 dies posteriors), certificats de defunció, llicència per a inhumació o cremació i expedients de matrimoni 'in articulo mortis'
Més informació: https://www.almassora.es/ca/articulos/jutjat-de-pau-i-registre-civil

Gràcies per la vostra col·laboració per a ajudar-nos a frenar el virus.
Apel·lem a la responsabilitat per a evitar la seua propagació.

documentació

482