Actualitat

Dilluns, 15 juliol 2019

Almassora tria els dissenys dels col·legis Ambaixador i Santa Quitèria

El tribunal es reuneix per a valorar les propostes presentades a concurs

L'Ajuntament d'Almassora ha reunit el tribunal que triarà els dissenys dels col·legis Santa Quitèria i Ambaixador Beltrán per a iniciar el procés fixat en sengles plecs de condicions tècniques i administratives. El centre Santa Quitèria ha rebut sis candidatures, mentre que Ambaixador Beltrán disposa de 14 alternatives. Les dues construccions formen part del pla Edificant, que delega les competències en el consistori.

El concurs d'idees per a totes dues actuacions és la fórmula triada per l'equip de govern d'Almassora per a apostar pel millor disseny redactat per signatures externes i així accelerar els terminis de construcció, tot això sota les indicacions redactades pels tècnics municipals.

D'aquesta forma, el consistori ha reunit el jurat, compost per un arquitecte municipal i dos independents designats per la Junta del Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló, per a la fallada d'un primer premi al guanyador i dues mencions honorífiques en cadascun dels dos dissenys. L'objecte del concurs és el mateix en tots dos casos i passa per seleccionar la idea que servirà de base al projecte tècnic, bàsic i d'execució.

El jurat ha de seguir els següents criteris per ordre d'importància: valor arquitectònic, artístic i originalitat (fins a 65 punts), racionalitat i sostenibilitat per a la seua materialització (fins a 25 punts) i adequació de la proposta a l'entorn urbà circumdant (fins a 10 punts). Tots els dissenys hauran d'adequar-se al programa de necessitats de la Conselleria d'Educació. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà l'exclusió del concurs.

El valor estimat del contracte per a la redacció del col·legi Santa Quitèria ascendeix a 211.330,11 euros. El disseny del col·legi ha d'ajustar-se a una superfície del solar de 5.041,70 metres quadrats i un perfil escolar de tres unitats d'Infantil, sis de Primària i menjador per a 180 comensals distribuïts en dos torns. La construcció del centre, que posarà fi als barracons instal·lats en 2010, aconsegueix els 4,1 milions d'euros.

En el cas de l'Ambaixador, el disseny està fixat en 345.000 euros. El projecte inclou l'enderrocament dels dos edificis del recinte actual, a més dels murs perimetrals i el clos, així com els antics habitatges de mestres, atés que el futur Ambaixador Beltrán serà més ampli que l'actual. En aquest cas, el disseny ha d'ajustar-se a un solar de 5.700 metres quadrats amb sis unitats d'Infantil, 12 de Primària i menjador per a 360 comensals distribuïts en dos torns. L'enderrocament i construcció eixirà a concurs públic per 6,1 milions d'euros.