Actualitat

Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

Las Comisiones Informativas están integradas exclusivamente por los miembros que designen los Grupos Políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno y tratán aquellos asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal, transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes (prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

President

Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.

Vocals

Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Silvana Rovira Bodi
Vicente Blay Casino Serra
José Manuel Claramonte Castillo
Susanna Nicolau Hidalgo
Roger Beltrán Mollá
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.

Suplents

Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
María Tormo Casañ
Arturo Soler Domínguez
Ana María Archilés Valls
José Francisco Soriano Clausell
Diana Belliure García
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.