Actualitat

Llicències d'ocupació de via pública amb terrasses annexes a activitat recreativa

Autorització d'ocupació de via pública amb terrasses annexes a activitat recreativa 2019

Autorització d'ocupació de via pública amb terrasses annexes a activitat recreativa 2018

Autorització d'ocupació de via pública amb terrasses annexes a activitat recreativa 2017