Actualitat

Normalització Lingüística

Novetats

Jurats dels Premis Vila d'Almassora 2017

D'acord amb l'apartat 5 de les bases dels Premis Vila d'Almassora 2017, fem pública la relació de membres del jurat d'aquesta edició.

Premi Antoni Matutano de Poesia

Pasqual Mas i Usó

Carmina Ribés Falcó

Vicent Salvador Liern

Premi Vila d'Almassora de Narrativa

Pere Duch i Balfagó

Rosario Raro López

Joan Carles Simó Artero

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació local i comarcal

Gerard Clausell Cantavella

Carme Martí Herrera

F. Javier Vellón Lahoz

La regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora, Diana Belliure Garcia, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari.

Divendres. 3 de novembre, a partir de les 19.30 h, es reunirà el jurat dels Premis Vila d'Almassora per a decidir els guardons de l'edició 2017.

Què vol dir DiLiAlmassora?

DiLi Almassora és un acrònim del Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora. El primer element (DiLi) es correspon, per una banda, amb la simplificació del nom del departament: Servei de Dinamització Lingüística.


Per altra banda, la reproducció gràfica de la forma "digues-li", expressada col·loquialment, és "di-li". Així, DiLi Almassora suposa, al mateix, una invitació a fer ús del nom tradicional del poble i una simplificació del nom del servei.

Què fa DiLiAlmassora?

 • Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits d'actuació municipal, especialment en allò que faci efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i la coordinació amb els objectius de promoció de l'ús del valencià aprovades pel Consell de la Generalitat Valenciana.
 • Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.
 • Realitzar activitats per al foment de l'ús del valencià en determinats àmbits específics, com per exemple l'esport i el lleure, els joves, les associacions cíviques, el comerç, etc., col·laborant amb les diverses regidories en l'organització d'activitats o en la prestació de serveis.
 • Promoure l'aprovació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar la seva aplicació mitjançant un plànol d'actuació.
 • Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'ajuntament i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
 • Recolzar a la traducció i correcció de textos de les publicacions de l'ajuntament i d'aquells altres que tindran una gran difusió o es consideren necessaris, així com potenciar el valencià com a llengua d'una possible ràdio i/o televisió local d'Almassora amb emissions continuades.
 • Organitzar cursos d'ensenyament del valencià per a funcionaris, treballadors públics i població adulta no escolaritzada.
 • Assessorar, com a servei públic, legalment i administrativa, en els assumptes de drets lingüístics.
 • Assessorar, preparar i proposar barems als exercicis de valencià que farà falta realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament d'Almassora.
 • Informar i assessorar la ciutadania sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat Valenciana i d'altres institucions, a més de convocar subvencions o ajudes que anualment es destinaran a les activitats d'entitats, associacions o empreses que utilitzen el valencià en el municipi d’Almassora.
 • Realitzar programes de normalització lingüística de la senyalització escrita al municipi d'Almassora, els quals hauran de referir-se a tota la retolació pública i en particular a la qual sigui competència de l'ajuntament; s'inclouran indicadors a l'interior dels edificis municipals, rètols dels noms de vies públiques, monuments, senyals de tràfic, etc.
 • Elaborar i difondre models de documents en valencià entre la ciutadania.

Activitats que realitza DiLiAlmassora

Els principals projectes que ha desenvolupat el Servei de Dinamització Lingüística poden agrupar-se d'acord amb els següents apartats:

 • Assessorament (formació indirecta): correcció de textos, consultes puntuals (sobre lèxic, norma, estil, drets lingüístics, etc..), sistemes de traducció i correcció;
 • Formació directa: curso d’introducció al llenguatge administratiu; Eines lingüístiques per al comerç; Llengua i cultura valenciana per a immigrants;
 • Dinamització: activitats dirigides als escolars, al comerç, a altres col·lectius i a la ciutadania en general;
 • Col·laboració: amb la xarxa tècnica de serveis lingüístics municipals valencians, l’AVL i la Generalitat Valenciana (pel que fa a la gestió d'informació, de subvencions, etc..); amb altres institucions (com per exemple les universitats valencianes, etc..)

Premis Vila d'Almassora 2017