Actualitat

Ofertes contractes menors

Comunicació a l'Ajuntament de la voluntat de participar en futurs contractes menors

Amb el propòsit de donar major participació i augmentar el nombre de possibles proveïdors i contractistes de l'Ajuntament, s'ha creat aquest portal. L'objectiu del mateix és que les empreses, autònoms i pimes que desitgen realitzar treballs per a l'Ajuntament ens ho comuniquen a través d'aquest espai, de manera que es puga facilitar als diferents departaments municipals un major nombre d'interessats que puguen ser tinguts en compte a l'hora de futures contractacions.


Per a realitzar aquesta comunicació pots fer-ho a través de la carpeta ciutadana, en l'apartat “Serveis” i subscriure't a un o diversos tipus contractacions.


Per a entrar en la carpeta ciutadana has de disposar d'un usuari i contrasenya (o certificat electrònic) de la mateixa. Si encara no ho tens, pots demanar-ho entrant en la pròpia carpeta ciutadana.