Actualitat

Regulació previa

Està pàgina recull la regulació pròpia aplicable a la funció comptable i de control intern.