Actualitat

Residència i Centre de Dia Municipal de Persones Majors Depenents d'Almassora

Centre de convivència destinat a servir d'habitatge estable i comú a persones majors tant autosuficients com a dependents que poden satisfer les seues necessitats per altres mitjants. El centre d'Almassora té capacitat per a 56 persones.


Finalitat

Oferir un lloc de residència i convivència a persones que pel seu problemàtica soci familiar dificulta la seua integració i romania en la seua casa. Oferir l'assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes, l'assistència bàsica sanitària i de rehabilitació. Oferir una atenció geriàtrica integral.


Beneficiaris

Ancians als quals no és possible atendre adequadament, en l'àmbit familiar i social.


Prestacions

 • Assistència integral.
 • Prestacions completes de caràcter residencial (allotjament i manutenció).
 • Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
 • Tractament especialitzat.
 • Activitats de mobilització.
 • Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
 • Activitats culturals i recreatives.
 • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
 • Suport psicosocial.
 • Orientació familiar.
 • Promoció de la salut.

Articles relacionats

Residència de la tercera edat Vicente Vilar

 • Avd Generalitat, 25 Almassora Castelló 12550

Centre de convivència destinat a servir d'habitatge estable i comú a persones majors tant autosuficients com a dependents que poden satisfer les seues necessitats per altres mitjants. El centre d'Almassora té capacitat per a 56 persones.

261