Actualitat

Serveis a les Persones

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de serveis socials (Cooperació internacional. Infància, Solidaritat i integració), educació, esports, joventut, cultura, festes, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

Diana Belliure García

Vocals

Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
María Tormo Casañ
Marta Rosa Mulet Vilar
Matilde Bagán Navarro

Suplents

Roger Beltrán Mollá
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Carmen Martinavarro Mollá
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Luís Martínez Fuentes
José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez