Actualitat

Serveis Públics

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix dels assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de funcionament dels serveis públics: enllumenat públic, manteniments, cementeri, neteja viària i de jardins, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, salubritat i control de plagues i qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, tot açò sense perjudici que a més dels assumptes que li siguen propis.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.  

Membres Comissió Informativa de Serveis Públics

President

Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.

Vocals

Diana Belliure García
Susanna Nicolau Hidalgo
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Arturo Soler Domínguez
Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.
Vicente Blay Casino Serra
José Francisco Soriano Clausell

Suplents

Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
María Tormo Casañ
Silvana Rovira Bodi
Ana María Archilés Valls
José Manuel Claramonte Castillo
Roger Beltrán Mollá
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..