Actualitat

Serveis a les Persones

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de serveis socials (Cooperació internacional. Infància, Solidaritat i integració), educació, esports, joventut, cultura, festes, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística

Vocals

Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
María Tormo Casañ
Silvana Rovira Bodi
Ana María Archilés Valls
Susanna Nicolau Hidalgo
Diana Belliure García
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..

Suplents

Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Arturo Soler Domínguez
José Francisco Soriano Clausell
Vicente Blay Casino Serra
José Manuel Claramonte Castillo
Roger Beltrán Mollá
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.