Actualitat

Sostenibilitat i Medi Ambient

Medi Ambient

En línies generals, aquesta àrea s'encarrega de vigilar els factors ambientals relacionats amb la indústria i les activitats econòmiques (control d'abocaments al clavegueram municipal, arreplegada de paper-cartó porta a porta per als comerços, emissions atmosfèriques, etc.) i de gestionar altres serveis generals per al ciutadà com el subministrament d'aigua potable, la recollida de residus urbans (R.S.O., recollida selectiva d'envasos, vidre i paper-cartó, voluminosos, roba usada, piles, Ecoparc d'Almassora) la depuració d'aigües residuals i la vigilància de la qualitat de l'aire.

Sosteniblitat

Des d'aquesta àrea se realitzen una sèrie de tasques i funcions dirigides a promoure la sostenibilitat socioambiental en l'àmbit local.

Els nostres programes són els següents:

- Programa d'espais naturals i biodiversitat, amb especial atenció a la gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, mitjançant la participació en el Consorci gestor.

- Programa d'educació ambiental, mitjançant l'Aula de Natura municipal.

- Programa de promoció de l'agricultura ecològica, mitjançant l'oferta de cursos formatius i el recolzament a iniciatives socials.

- Programa de mobilitat sostenible, dirigit a la moderació del trànsit i a la promoció dels mitjans de transport no contaminants, en especial la bicicleta.

- Programa d'informació i conscienciació sobre temes ambientals.

Serveis | Sostenibilitat i Medi Ambient

Ecoparc

  • Polígon Ind. Pinar de Llàtzer Almassora Castellón 12550

Horari: de dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00. Diumenges, de 9 a 14.00 h.

Recollida de voluminosos

La recollida de residus voluminosos es realitza els dilluns. Per a gestionar els residus voluminosos demana cita cridant al 964216134, facilita'ns les teues dades de contacte i indicant els residus que cal arreplegar.

Recollida de restes de poda

La recollida de restes de poda es tracta d'un servei que es posa a disposició dels ciutadans entre el 15 de maig i el 18 de setembre de 2018. Concretament les dades:

15/5, 29/5, 16/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9.

Per a gestionar els residus de poda demana cita cridant al 964341013, facilita'ns les teues dades de contacte i indicant el tipus de residu que cal arreplegar. Recorda que, com a màxim, es podrà retirar 1 metre cúbic ( 1m³) en cada cita.

Control de plagues clavegueram