Actualitat

Sostenibilitat i Medi Ambient

Medi Ambient

En línies generals, esta àrea s’encarrega de la vigilància, el control i la gestió dels impactes ambientals generats per les activitats econòmiques i industrials del municipi, així com dels factors ambientais i/o humans que poden generar problemes de salubritat o salud pública. Així mateix, també du a terme campanyes de sensibilització i educació ambiental amb la població del municipi, centrades principalment en destacar el paper del ciutadà com agent necessari per impulsar el canvi cap a un nou paradigma de desenvolupament sostenible.

Algunes de les seues funcions són:

- Control d’abocaments industrials a la xarxa pública de sanejament i del funcionament de l’EDAR.

- Control de la salubritat de les aigües potables i de la qualitat de les aigües de bany.

- Seguiment de la qualitat de l’aire del municipi.

- Gestió de residus domèstics (paper-cartró, envasos, vidre, rebuig, oli de cuina, mobles i voluminosos, ecoparc…) en col·laboració amb les empreses contractades.

- Control de plagues.

- Realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental.

- Gestió de l’espai “DARREMUR Orgànic” (Carrer Cardenal Cisneros, Almassora).

Pot contactar amb l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almassora telefonant al 964 56 00 01, a través de les extensions 353 (Susana Sorlí).

Sostenibilitat

Des d'aquesta àrea es realitzen una sèrie de tasques i funcions dirigides a promoure la sostenibilitat socioambiental en l'àmbit local.

Els nostres programes són els següents:

- Programa d'espais naturals i biodiversitat, amb especial atenció a la gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, mitjançant la participació en el Consorci gestor.

- Programa d'educació ambiental, mitjançant l'Aula de Natura municipal.

- Programa de promoció de l'agricultura ecològica, mitjançant l'oferta de cursos formatius i el recolzament a iniciatives socials.

- Programa de mobilitat sostenible, dirigit a la moderació del trànsit i a la promoció dels mitjans de transport no contaminants, en especial la bicicleta.

- Programa d'informació i conscienciació sobre temes ambientals.

També pot trobar-nos a Facebook, a la pàgina "Natura d'Almassora", on trobarà informació de la nostra activitat així com informació mediambiental del municipi.

Serveis | Sostenibilitat i Medi Ambient

Ecoparc

  • Carrer de l'Ecoparque (Camí Pla de Museros), S/N, Almassora Castelló 12550

    Coordenades: 39.963868, -0.09545

Horari: de dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, diumenges, de 9 a 14.00 h.

Accés: L'accés a l'ecoparc és exclusiu per a residents d'Almassora, es demanarà el DNI a l'entrada del recinte o el rebut de pagament de les taxes de residus.

Recollida de voluminosos

Si tens electrodomèstics o mobles vells (rentadores, frigorífics, sofàs, armaris...) i vols desfer-te d'ells, crida al 964 21 61 34 (FCC) i et donaran cita (dia i hora) per passar a recollir-los. Els dies de recollida són els dilluns.

Si veieu alguna persona deixant voluminosos al paratge, la mar o el carrer aviseu al telefono 671278001.

Recollida de restes de poda

El servei de recollida de poda en 2022 es realitza entre juliol i desembre. Durant la resta de l'any els residus poden ser dipositats a l'ecoparc.

El servei pot sol·licitar-se telefonant al 964 34 10 13. La quantitat màxima de residu que pot recollir-se cada vegada és d'1 metre cúbic (1 m³).

Control de plagues clavegueram

L'empresa FACSA s'encarrega del control de plagues al clavegueram municipal. En cas que detecteu la presència de plagues, vos convidem a que telefoneu al número adjunt o bé obriu una incidència mitjançant l'apartat "incidències" de la web de l'Ajuntament.

88