Actualidad

Licencias de ocupación de vía pública con terrazas anexas a actividad recreativa

Autorización de ocupación de vía pública con terrazas anexas a actividad recreativa 2019

Autorización de ocupación de vía pública con terrazas anexas a actividad recreativa 2018

Autorización de ocupación de vía pública con terrazas anexas a actividad recreativa 2017