Seu Electrònica

Identificació Digital de la Seu Eletrònica

*


La identificació digital del ciutadà és necessària per a realitzar aquells tràmits en els quals l'Ajuntament d'Almassora necessita comprovar la identitat de la persona, física o jurídica, que està interactuant amb ell. En aquests casos, el ciutadà s'identificarà com a tal i signarà digitalment aquells documents electrònics amb la mateixa validesa que si el tràmit s'haguera efectuat presencialment en les oficines de l'ajuntament.


Quan aquest tipus de tràmits es realitzen des de la seu electrònica, el ciutadà haurà de posseir un certificat digital que li identifique. Existeixen diversos proveïdors de certificats electrònics, d'entre els quals, aquesta seu electrònica accepta els que s'expressen a continuació.