Actualitat

Serveis socials

*


Els Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Almassora són un àrea d'especial a causa de el seu impacte en la societat, especialment en els sectors més desfavorits o depenents de la nostra comunitat.


A continuació es detallen les labors que realitza la corporació municipal per a aportar i canalitzar les ajudes que sobre aquest tipus de col·lectius es vénen desenvolupant des de les diferents administracions públiques.

Serveis socials generals

Los servicios sociales generales, son aquellos que se dirigen a la población en general y aquellos grupos poblacionales con carencias que precisan de una atención específica para lograr su acceso al sistema normalizado de los servicios. Son de carácter polivalente y constituyen el primer nivel de acceso al sistema de protección social.

Serveis socials especializats

Són tots els centres o serveis que tenen per finalitat l'atenció i la rehabilitació social amb mitjans tècnics i complexos.

Instal·lacions | Serveis Socials

Edifici Serveis Socials

Centre d'Esplai

  • Calle Santo Tomás, 43 Almassora Castellón 12550

Centre Social Corell

  • Calle Pizarro, 71 Almassora Castelló 12550

Centre Social Sant Felip

  • Sant Felip, 1 Almassora Castellón 12550

Centre Social Fàtima

  • Calle San Pablo, 27 Almassora Castelló 12550

Residència de la tercera edat d'Almassora

  • Avd Generalitat, 20 Almassora Castelló 12550

Centre de convivència destinat a servir d'habitatge estable i comú a persones majors tant autosuficients com a dependents que poden satisfer les seues necessitats per altres mitjants. El centre d'Almassora té capacitat per a 56 persones.

Subvencions

185