Actualitat

Jutjat de Pau i Registre Civil

Enllaç de cita prèvia del jutjat de pau


Jutge de Pau Titular i Encarregat del Registre Civil: D. Vicente Agustí Ballester

La justícia de pau constitueix el primer graó de l’organització judicial espanyola, i és el mes proper a la majoria dels ciutadans. Al capdavant dels jutjats de pau hi ha una persona llega en dret, nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a proposta del respectiu Ajuntament: el jutge de pau, que té com a missió primordial intentar conciliar els interessos enfrontats, i evitar així que passen a ser més greus.

Normativa

Documentació necessària

Instal·lacions | Jutjat de Pau / Registre Civil

Jutjat de Pau / Registre Civil

Horari d’atenció al públic del Jutjat i Registre Civil: de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 hores

39