Actualitat

JUSTIPROP

*

Què és el JUSTIPROP?

És un servei d'orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l'advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Quin servei presta a la ciutadania?

La ciutadania rep de manera gratuïta:

  1. Informació en matèria d'accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, i protecció dels drets.
  2. Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d'Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d'Orientació i Mediació, Col·legis professionals de l'advocacia i de la procura, Centres socials, i Registre Civil.
  3. Informació sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
  4. Informació sobre tràmits administratius davant el registre civil, mercantil i de la propietat.
  5. Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguin per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  6. Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia, i accedir a l'estat de tramitació de processos judicials, dels registres en els quals es tingui la condició de persona interessada, prèvia autorització.

On?

En l'oficina JUSTIPROP del municipi d'Almassora, situada a Castelló

Quan?

Els dimarts de 10 h a 14 h

Cita prèvia telefònica 964 56 00 01

Informació

Ajuntament d'Almassora

Telèfons: 964560001

Correu electrònic: e-ajuntament@almassora.es

Generalitat Valenciana

https://justiciaoberta.gva.es/

Consell Valencià de Col·legis d'Advocats

https://www.cvca.es/

52