Actualitat

Educació

El departament d'educació és un servei que depen de l'Ajuntament d'Almassora i es dedica a tramitar l'escolarització segons la normativa marcada per la Conselleria d'Educació (que es la que te totes les competències), i tots els tipus de tràmits educatius de la població infantil, juvenil i sènior d'Almassora.


El departament d'educació oferta diferents tipus d'activitats, d'oci i temps lliure per als xiquets en edat escolar de la població tant si estan escolaritzats en Almassora com en altres poblacions de la província.


Serveis d'escola matinal i vespertina

Escoles infantils

Escola infantil privada de Primer Cicle El Bres

  • Jesús y María, 12 Almassora Castelló 12550

Código: 12007966 - Régimen: privat


Enseñanzas de régimen general

Educación infantil primer ciclo

Unidades autorizadas: 5

Puestos autorizados: 85

Escola infantil pública de Primer Cicle San José

Codi: 12000261 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil primer cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 106


Escola infantil privada de Primer Cicle La Llimeta

Codi: 12007851 - Règim: privat


Ensenyances de règim general

Educació infantil primer cicle:

Unitats autoritzades: 4

Llocs autoritzats: 58


Col·legis públics

CEIP Germans Ochando

Codi: 12004369 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 13

Llocs autoritzats: 325

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

 

Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Vila-Roja (12005647)

CEIP Ambaixador Beltran

Codi: 12000212 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Llocs autoritzats: 300

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Doctor Errando Vilar

Codi: 12000224 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Llocs autoritzats: 300

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Cardenal Cisneros

Codi: 2000236 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil de segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Ensenyament en valencià - enriquit


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Vila-Roja (12005647).

CEIP Santa Quitèria

Codi: 12006810 -  Règim: público


Ensenyances de règim general

Educació especial:

Unitats habilitades: 2

Llocs habilitats: 16


Educació infantil:

Unitats autoritzades: 9

Llocs autoritzats: 225

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 15

llocs autoritzats: 375

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Regina Violant

Codi: 12006810 -  Règim: público


Ensenyances de règim general

Educació especial:

Unitats habilitades: 2

Llocs habilitats: 16


Educació infantil:

Unitats autoritzades: 9

Llocs autoritzats: 225

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 15

llocs autoritzats: 375

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

 

IES Y Secció EOI Almassora

IES Vila-roja

Codi: 12005647 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Batxillerat:

Unitats autoritzades: 4


Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 8


Educació secundària obligatòria:

Unitats autoritzades: 15

IES Àlvaro Falomir

Codi: 12000251 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Batxillerat:

Unitats autoritzades: 3


Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 1


Educació secundària obligatòria:

Unitats autoritzades: 17


Secció EOI Almassora

  • Carrer de les Boqueres, 239 Almassora Castelló 12550

Almassora ja té aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes!


Ensenyament públic reglat per a adults a partir de 16 anys. Títols oficials.

Nivells:

Inglés introductori (A1)
Inglés bàsic (A2)
Anglès nivell intermedi (B1.1)
Inglés intermedi avançat (B1.2)

Preu:

Obertura d'expedient (solament primera matrícula). Consultar a la web.
Assequible per a tots. Només 90€ a l'any.

Lloc:

Institut Álvaro Falomir, horari de tarda.

Matrícula:

Preinscripció online per a nous alumnes al juliol a la web: http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/eoicastello

Matrícula en setembre

Altres centres educatius

Escola taller

  • Calle Derechos Humanos, 20 Almassora Castellón 12550

Centre de Formació

Escola privada de Música Mestre Agut Manrique

Escoles de música no reglada 

Centre públic FPA Josep Pasqual i Tirado

Codi: 12003641- Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació d'adults:

Unitats autoritzades: 17


Centre Privat FP Cervantes

Codi: 12003729 - Règim: priva

Ensenyances de règim general

Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 3


Caixa dels colors

L' Espai Familiar Caixa dels Colors és un lloc de convivència, de joc, de trobades i d'escolta, per a famílies amb criatures menors de 3 anys no escolaritzades. Reforça el rol de la família com a primera educadora perquè la família és el lloc privilegiat on els infants aprenen els principis i els valors que guiaran la seua vida. Ofereix un ambient ric en possibilitats de joc, experimentació i relació amb altres infants i diferents adults. Un equip multiprofessional acompanya la família sense substituir-la.

6