Actualitat

Educació

*

El departament d'educació és un servei que depen de l'Ajuntament d'Almassora i es dedica a tramitar l'escolarització segons la normativa marcada per la Conselleria d'Educació (que es la que te totes les competències), i tots els tipus de tràmits educatius de la població infantil, juvenil i sènior d'Almassora.


El departament d'educació oferta diferents tipus d'activitats, d'oci i temps lliure per als xiquets en edat escolar de la població tant si estan escolaritzats en Almassora com en altres poblacions de la província.


Escoles infantils

Escola infantil privada de Primer Cicle El Bres

  • Jesús y María, 12 Almassora Castelló 12550

Código: 12007966 - Régimen: privat


Enseñanzas de régimen general

Educación infantil primer ciclo

Unidades autorizadas: 5

Puestos autorizados: 85

Escola infantil pública de Primer Cicle San José

Codi: 12000261 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil primer cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 106


Escola infantil privada de Primer Cicle La Llimeta

Codi: 12007851 - Règim: privat


Ensenyances de règim general

Educació infantil primer cicle:

Unitats autoritzades: 4

Llocs autoritzats: 58


Col·legis públics

CEIP Germans Ochando

Codi: 12004369 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 13

Llocs autoritzats: 325

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

 

Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Vila-Roja (12005647)

CEIP Riu Millars

Codi: 12000212 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Llocs autoritzats: 300

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Boqueres

Codi: 12000224 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Llocs autoritzats: 300

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Cardenal Cisneros

Codi: 2000236 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació infantil de segon cicle:

Unitats autoritzades: 6

Llocs autoritzats: 150

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Ensenyament en valencià - enriquit


Educació primària:

Unitats autoritzades: 12

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Vila-Roja (12005647).

CEIP Santa Quitèria

Codi: 12006810 -  Règim: público


Ensenyances de règim general

Educació especial:

Unitats habilitades: 2

Llocs habilitats: 16


Educació infantil:

Unitats autoritzades: 9

Llocs autoritzats: 225

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 15

llocs autoritzats: 375

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

CEIP Regina Violant

Codi: 12006810 -  Règim: público


Ensenyances de règim general

Educació especial:

Unitats habilitades: 2

Llocs habilitats: 16


Educació infantil:

Unitats autoritzades: 9

Llocs autoritzats: 225

Plurilingüe d'ensenyament en valencià


Educació primària:

Unitats autoritzades: 15

llocs autoritzats: 375

Plurilingüe d'ensenyament en valencià

Immersió lingüística


Adscrit a efectes d'escolarització per a E.S.O. (1/2) a l'institut d'educació secundària Álvaro Falomir (12000251).

 

IES Y Secció EOI Almassora

IES Vila-roja

Codi: 12005647 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Batxillerat:

Unitats autoritzades: 4


Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 8


Educació secundària obligatòria:

Unitats autoritzades: 15

IES Àlvaro Falomir

Codi: 12000251 - Règim: públic


Ensenyances de règim general

Batxillerat:

Unitats autoritzades: 3


Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 1


Educació secundària obligatòria:

Unitats autoritzades: 17


Secció EOI Almassora

  • Carrer de les Boqueres, 239 Almassora Castelló 12550

Almassora ja té aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes!


Ensenyament públic reglat per a adults a partir de 16 anys. Títols oficials.

Nivells:

Inglés introductori (A1)
Inglés bàsic (A2)
Anglès nivell intermedi (B1.1)
Inglés intermedi avançat (B1.2)

Preu:

Obertura d'expedient (solament primera matrícula). Consultar a la web.
Assequible per a tots. Només 90€ a l'any.

Lloc:

Institut Álvaro Falomir, horari de tarda.

Matrícula:

Preinscripció online per a nous alumnes al juliol a la web: http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/eoicastello

Matrícula en setembre

Altres centres educatius

Escola taller

  • Calle Derechos Humanos, 20 Almassora Castellón 12550

Centre de Formació

Escola privada de Música Mestre Agut Manrique

Escoles de música no reglada 

Centre públic FPA Josep Pasqual i Tirado

Codi: 12003641- Règim: públic


Ensenyances de règim general

Educació d'adults:

Unitats autoritzades: 17


Centre Privat FP Cervantes

Codi: 12003729 - Règim: priva

Ensenyances de règim general

Cicles formatius:

Unitats autoritzades: 3


Caixa dels colors

L' Espai Familiar Caixa dels Colors és un lloc de convivència, de joc, de trobades i d'escolta, per a famílies amb criatures menors de 3 anys no escolaritzades. Reforça el rol de la família com a primera educadora perquè la família és el lloc privilegiat on els infants aprenen els principis i els valors que guiaran la seua vida. Ofereix un ambient ric en possibilitats de joc, experimentació i relació amb altres infants i diferents adults. Un equip multiprofessional acompanya la família sense substituir-la.

148