Actualitat

Servei de Dinamització Lingüística

*

Novetats

Convocats els Premis Vila d'Almassora 2023

Les obres poden presentar-se al registre de l'Ajuntament d'Almassora fins al dia 31 d'agost a les 13 h.

Composició del jurat, d'acord amb les bases (titulars o les persones que els substituïsquen):

Premi Antoni Matutano de Poesia

Marisol González Felip

Pasqual Mas i Usó

Sonia Vecino Ramos

Premi Vila d'Almassora de Narrativa

Alícia Coscollano Massip

Raquel Doñate Calpe

Rosa Miró i Pons

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació local i comarcal

Gerard Clausell Cantavella

Carme Martí Herrera

F. Javier Vellón Lahoz

El regidor de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora, Vicente Blay Casino Serra, actuarà com a president, o la persona en qui delegue; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari.


Què vol dir DiLiAlmassora?

DiLiAlmassora és l'acrònim del Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora. El primer element (DiLi) es correspon, per una banda, amb la simplificació del nom del departament: Servei de Dinamització Lingüística. Per altra banda, la reproducció gràfica de la forma "digues-li", expressada col·loquialment, és "di-li". Així, DiLiAlmassora suposa, al mateix temps, una invitació a fer ús del nom tradicional i oficial del poble, i una simplificació del nom del servei.

Què fa DiLiAlmassora?

 1. Promoure l’ús del valencià en els àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que fa efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i la coordinació amb les activitats i objectius de promoció de l’ús del valencià aprovades pel Consell de la Generalitat.
 2. Preparar i desenvolupar el Reglament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora, així com programar i realitzar actuacions municipals de promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.
 3. Realitzar activitats per al foment de l’ús del valencià en determinats àmbits específics, com ara l’esport i el lleure, els joves, les associacions cíviques, el comerç, etc., i col·laborar amb les diverses regidories en l’organització d’activitats, o en la prestació de serveis, relacionats amb la promoció del valencià.
 4. Redactar el Reglament de Toponímia Local, formar part de la Comissió de Toponímia Local i vetllar pel seu compliment, una vegada aprovat.
 5. Coordinar l’actualització del nomenclàtor viari, el recull de topònims oficials del terme municipal i donar-ne difusió.
 6. Realitzar programes de normalització lingüística de la senyalització escrita al municipi d’Almassora, els quals hauran de referir-se a tota la retolació pública i en particular a la que siga competència de l’Ajuntament; s’hi inclouran indicadors a l’interior dels edificis municipals, rètols dels noms de vies públiques, monuments, senyals de trànsit, etc.
 7. Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’Ajuntament i facilitar l’assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
 8. Donar suport a la publicació en valencià de textos de l’Ajuntament i d’aquells altres que hagen de tindre una gran difusió o es consideren necessaris, així com potenciar el valencià com a llengua dels mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio, televisió i noves tecnologies).
 9. Planificar cursos d’ensenyament del valencià tant per a treballadors públics com per a la ciutadania, així com altres de llenguatges específics.
 10. Assessorar, com a servei públic, legalment i administrativament en els assumptes de drets lingüístics.
 11. Elaborar el perfil lingüístic de les places de nova creació perquè conste expressament en el catàleg o relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Almassora.
 12. Participar en totes les proves d'accés als llocs de treball públic i/o de contractació amb l'Ajuntament d'Almassora amb la preparació de barems, exercicis, proves, etc., de valencià que siguen necessaris.
 13. Informar i assessorar la ciutadania sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d’altres institucions, a més de convocar subvencions o ajudes que anualment es destinaran a les activitats d’entitats, associacions o empreses que utilitzen el valencià al municipi d’Almassora.
 14. Elaborar i difondre models de documents en valencià entre la ciutadania.
 15. Representar l’Ajuntament d’Almassora en tot allò relacionat amb el compliment del conveni de col·laboració signat amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià, registrat amb el núm. 2010003462, així com en les reunions de l’Agència de Promoció del Valencià o el conveni o l'entitat que la succeïsca.

Activitats que realitza DiLiAlmassora

Els principals projectes que ha desenvolupat el Servei de Dinamització Lingüística poden agrupar-se d'acord amb els següents apartats:

 • assessorament (formació indirecta): correcció de textos, consultes puntuals (sobre lèxic, norma, estil, drets lingüístics, etc.), sistemes de traducció i correcció;
 • formació directa: cursos d’introducció al llenguatge administratiu; eines lingüístiques per al comerç; llengua i cultura valenciana per a immigrants;
 • dinamització: activitats dirigides als escolars, al comerç, a altres col·lectius i a la ciutadania en general; i
 • col·laboració: amb la Xarxa Tècnica de Serveis Lingüístics Municipals Valencians, l’AVL i la Generalitat Valenciana (pel que fa a la gestió d'informació, de subvencions, etc.); amb altres institucions (com les universitats valencianes, etc.).

Bases dels Premis Vila d'Almassora 2023