Actualitat

Informació sobre mesures antifrau

*

L'Ajuntament d'Almassora, està compromés a reforçar, dins de l'àmbit de les seues competències, una política antifrau en el desenvolupament de les seues funcions. Per a això ha assumit el compromís de detecció i lluita contra el frau i ha adoptat les següents mesures:

  • Aprovació d'una Declaració pública sobre aplicació de mesures de detecció i lluita contra el frau.
  • Desenvolupament d'un Pla Antifrau d'Almassora
  • Creació d'un comité antifrau
  • Nomenament del responsable del sistema d'informació intern d'acord amb la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
  • Aprovació de la implantació del Sistema Intern d'Informació de la Llei 2/2023, així com el procediment de gestió del sistema intern d'informació de l'Ajuntament d'Almassora.
  • Subscrit un protocol de col·laboració funcional amb l'Agència Valenciana Antifrau *AVAF de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública.
  • Proporcionar accés a Canales de denúncies antifrau en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Documents d'interés

62