Actualitat

Urbanisme

*

Dins de l'organització municipal “Urbanisme” és el Departament que s'ocupa de les següents matèries:

- Planejament Urbanístic i les seues modificacions.

- Gestió Urbanística.

- Expropiacions.

- Llicències per a actuacions urbanístiques com ara realització d'obres, primera i segona ocupació edificis, parcel·lacions etc.

- Declaracions responsables per a actuacions urbanístiques.

- Disciplina urbanística.

- Ordres d'execució.

Articulos

Anàlisi de la dinàmica i processos litorals del front litoral d'Almassora (Castelló), actuacions realitzades, evolució i prognosi i proposta d'alternatives per a la seua protecció i regeneració

Aquest informe té com a objectiu analitzar la dinàmica i processos litorals del front litoral d'Almassora (Castelló) i poder, en la mesura que siga possible, establir actuacions per a la regeneració del litoral i la seua sostenibilitat.

Per a això s'analitzen les actuacions ja executades, valorant la seua efectivitat, com establir quins són els regs que sobre aquest front existeixen en l'actualitat, possibilitat d'anul·lar-los o actuar sobre ells i restablir la dinàmica litoral, en la mesura que siga possible.

  • Título

   Descarregar treball

  • Nom. Archivo:

   Treball regresio costa.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   4185908b

  Descarregar treball

Certificat ECUV

L'Ajuntament d'Almassora mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2023 ha adoptat l'acord relatiu a implementar en el municipi la possibilitat que preveu el Decret 1/2021 de 18 de juny del Consell, relativa al fet que les actuacions urbanístiques o obres regulades en l'article 233.2 de la citada norma puguen presentar davant l'Ajuntament mitjançant un Certificat emés per un Organisme de Certificació Administrativa o un Col·legi Professional (Certificats ECUV).

Es proporciona l'enllaç al Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, del Consell, de regulació de les Entitats Col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre

Pla d'emergències davant situacions de sequera en el municipi d'Almassora

187