Actualitat

Urbanisme

Dins de l'organització municipal “Urbanisme” és el Departament que s'ocupa de les següents matèries:

- Planejament Urbanístic i les seues modificacions.

- Gestió Urbanística.

- Expropiacions.

- Llicències per a actuacions urbanístiques com ara realització d'obres, primera i segona ocupació edificis, parcel·lacions etc.

- Declaracions responsables per a actuacions urbanístiques.

- Disciplina urbanística.

- Ordres d'execució.

349