Actualitat

OMIC

Oficina Municipal d'Informació als Consumidors
  • Horari: primer i tercer divendres de cada mes, de 9 a 13.30 hores.
  • Lloc: segona planta de la Casa de la Cultura
  • És necessària la cita prèvia per a accedir al OMIC. Per a concertar cita, telefonar al 964560001 ext. 033 o acudir a les oficines de Consum, primera planta de la Casa de la Cultura


Prestacions

  1. Informació a la ciutadania dels seus drets com a consumidors.
  2. Tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant els organismes competents.
  3. Ajuda al consumidor en cas d'incompliment dels seus drets i garanties.
  4. Assessorament municipal en matèries relacionades amb el consum.

Instal·lacions | OMIC

Casa de la Cultura

Antiga Càmbra Agrària 1r i 2n Pis
167