Actualitat

OMIC

Oficina Municipal d'Informació als Consumidors
  • Horari: primer i tercer divendres de cada mes, de 9 a 13.30 hores.
  • Lloc: segona planta de la Casa de la Cultura.Prestacions

  1. Informació a la ciutadania sobre els seus drets com consumidors
  2. Tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant els organismes competents
  3. Ajuda als consumidors en cas de incompliment dels seus drets i garanties
  4. Assessorament municipal en matèries relacionades amb el consum

Instal·lacions | OMIC

Casa de la Cultura

  • Plaça d'Espanya, 2 Almassora Castellón 12550

Antiga Càmbra Agrària