Actualitat

Acord de fiscalització prèvia

L'Ajuntament té establit el sistema de fiscalització i intervenció prèvia limitada. La seua regulació està continguda en les Bases d'Execució del Pressupost (Bases 43 a 45) i l'acord del Consell de Ministres de fiscalització i intervenció prèvia limitada