Actualitat

Dijous, 3 setembre 2020

Almassora bonificarà l’IBI i l’ICIO a habitatges que instal·len energia solar

La comissió d’Hisenda aprovarà el dilluns la modificació de l’ordenança fiscal

L'Ajuntament d'Almassora bonificarà l'Impost de Béns immobles (IBI) i el de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a aquells habitatges que incorporen energia solar. La comissió d'Hisenda del pròxim dilluns aprovarà la modificació de l'ordenança fiscal per a elevar-la al ple municipal i contribuir des de l'administració pública a l'aposta per la sostenibilitat en l'àmbit privat, tal com ha declarat l'edil de l'àrea, Santiago Agustí.

En concret, la bonificació afectarà sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar, a aquells per a aprofitament elèctric d'energia solar per a autoconsum quan no estiguen connectats a la xarxa elèctrica o per a aquells sistemes d'energia solar connectats a la xarxa sempre que la mateixa cobrisca almenys el 60% de la demanda elèctrica de l'immoble.

La reducció del 25% s'aplicarà en l'IBI als tres períodes següents al de la finalització de la instal·lació d'aquests sistemes. En el cas de les obres, el descompte serà del 95% de la quota de l’ICIO en aquelles construccions, instal·lacions o obres específiques que siguen necessàries per a incorporar sistemes per a l'aprofitament terme o elèctric de l'energia solar.

Es tracta d'una bonificació que l'Ajuntament d'Almassora concedirà prèvia sol·licitud de l'interessat i que haurà de ser acreditada mitjançant certificat o informe del director de les obres o redactor del projecte, a més del pressupost d'execució que suposen aquestes obres en el total del projecte. “La modificació de l'ordenança suposarà una ajuda als propietaris que aposten per l'energia sostenible en els seus habitatges que, sens dubte, representa el futur”, segons Santiago Agustí.

Aquest descompte se suma a altres mesures econòmiques vigents a favor de les intervencions, per exemple, en els immobles integrats dins de l'àrea de rehabilitació del centre històric i en les obres realitzades en locals o immobles situats a la platja que vagen a ser destinats a activitats comercials o de serveis (farmàcies, cafeteries, perruqueries, botigues de comestibles…).

En la mateixa línia se situa la reducció del 95% de la quota de l'impost en les obres de restauració i arranjament de façanes, inclosa la neteja, estucat i pintat de façanes i balcons, a més de repintat de persianes, portes, reixes i baranes. En aquest sentit, les actuacions hauran d'estar d'acord amb les característiques de l'entorn i les del propi edifici, conforme a les ordenances vigents.