Actualitat

Dijous, 29 agost 2019

Almassora invertirà més de 100.000 euros en el servei d’ajuda a domicili

Set empreses opten al concurs públic de Serveis Socials

Set empreses s'han presentat al concurs públic per a la gestió del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) d'Almassora, valorat en 102.856,11 euros durant els pròxims tres anys. Es tracta del programa de caràcter assistencial dels Serveis Socials municipals per a l'atenció personal i domèstica de persones amb autonomia limitada o que travessen una situació amb dependència en algun grau.

Les tasques inclouen l'atenció en la llar (neteja de l'habitatge, rentada i planxat de roba, realització de compres domèstiques a compte de l'usuari del servei, preparació i cuinat d'aliments i qualsevol altra activitat necessària per al funcionament del domicili), atenció personal (condícia, rentada, higiene personal habitual i específica per a persones en llit, ajuda per a alçar i ficar al llit del llit i ajuda per a la ingesta de medicaments prescrits), i mesures de caràcter social (acompanyament, atenció professional per a desenvolupar capacitats personals i intervenció en el procés educatiu).

La durada del contracte, tal com estableix el plec de condicions, és de tres anys prorrogables per dos anys més amb l'objectiu de “facilitar que els veïns amb mobilitat reduïda, d'edat avançada o amb capacitats minvades puguen romandre a la seua casa i evitar així el desarrelament del seu entorn o l'ingrés en una residència”, segons ha detallat la regidora de Benestar Social, María José Tormo.

Es tracta d'un programa individualitzat que els Serveis Socials municipals supervisen per a oferir a cada usuari una atenció personalitzada. D'aquesta forma, l'atenció domèstica, el suport psicosocial i convivencial i els serveis prestats en el domicili s'adapten a les circumstàncies personals dels beneficiaris.

Els criteris per a l'adjudicació del servei estan recollits en el plec redactat pels tècnics municipals i inclouen: la baixa sobre el preu del servei per hora treballada, el pla de formació dels professionals assignats a la prestació del contracte i el projecte de gestió del servei. En aquest últim apartat, la documentació haurà de descriure amb detall l'organització del servei, la infraestructura i adscripció prevista de personal i materials, així com les millores oferides de serveis complementaris.

Bany adaptat

D'altra banda, la regidora de l'àrea ha agraït al personal de la residència municipal de majors i a l'equip de socorrisme d'Almassora “la seua dedicació, un any més, per a facilitar el bany adaptat durant els mesos de juliol i agost als majors del nostre municipi”. D'aquesta forma, “totes les persones, amb independència de les seues necessitats especials, han pogut gaudir tres vegades per setmana d'un bany a la platja”.

5