Actualitat

Dijous, 15 octubre 2020

Almassora licita una nova excavació en el Torrelló amb fons FEDER davant indicis de més restes

El pressupost frega els 40.000 euros per treballs durant 70 dies en el poblat iber

L'Ajuntament d'Almassora, amb el cofinançament dels fons FEDER de la Unió Europea, ha tancat el plec de condicions per a traure a concurs públic una nova excavació en el jaciment arqueològic del Torrelló del Boverot. En concret, totes dues administracions plantegen les obres d'adequació, excavació i consolidació de les antigues estructures urbanístiques amb un pressupost límit de 39.982,30 euros.

La justificació tècnica aborda la necessitat de recuperació del patrimoni arqueològic mitjançant l'excavació i la restauració de les restes aparegudes. L'arqueòleg municipal, Gerardo Clausell, avança la possibilitat “fundada en les últimes troballes” que els experts troben noves restes d'antigues civilitzacions que modificarien la distribució actual de l'assentament.

En concret, arqueòlegs i restauradors consolidaran 25 metres de muralla i investigaran sobre les restes de dos murs xicotets paral·lels a la muralla principal, corresponents als segles II i IV. És ací on els experts esperen trobar restes que indiquen cap a on s'estén el jaciment. Així, els treballs es desenvoluparan en els límits amb el barranc del Millars per a obrir una nova línia d'investigació.

Tot això suposarà la mobilització de maquinària per a moure pedres d'entre 300 i 500 quilos i aprofundir en la muralla trobada l'estiu passat. A més, la intervenció consolidarà el tram més romà de les restes descobertes en 2019 per a protegir les troballes de les inclemències meteorològiques i el pas del temps. També el Museu de Torrelló documentarà aquelles peces que passen al catàleg per a mostrar-les als visitants.

Per a això, el plec de clàusules administratives estableix un termini d'execució de 70 dies naturals per a la realització dels treballs i 90 dies des de la finalització de l'excavació per al lliurament de la memòria. En finalitzar la consolidació de la muralla extreta en l'última actuació en el Torrelló, el consistori abonarà el 80% de l'import, mentre que pagarà el 20% restant al lliurament de la memòria del treball.

La presentació de les proposicions serà electrònica a través del perfil del contractant de l'Ajuntament situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic https://sede.almassora.es/ca/articulos/perfildelcontractant durant els 15 dies naturals posteriors al de la publicació de l'anunci. Cal recordar que cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.