Actualitat

Bones pràctiques

La comunicació i la transferència de Bones Pràctiques és una eina essencial per a la gestió púbica i un de les tasques principals per a la consecució dels objectius de la Política Regional Comunitària. Els criteris per a identificar i seleccionar Bones Pràctiques en actuacions cofinançades són els següents:

  • L'actuació ha sigut convenientment difosa.
  • L'actuació incorpora elements innovadors.
  • Els resultats obtinguts amb l'actuació s'ajusten als objectius establits.
  • L'actuació contribueix a resoldre un problema o feblesa de l'àmbit territorial d'execució.
  • Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida.
  • L'actuació aplica els criteris horitzontals d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, responsabilitat social i sostenibilitat ambiental.
  • Sinèrgies amb altres polítiques públiques.