Actualitat

Diumenge, 10 maig 2020

‘Cartes als nostres majors’ a Almassora

Els Serveis Socials lligen les missives d’alé a usuaris d’ajuda a domicili

El Servei d'Atenció a la Dependència dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Almassora participa en la iniciativa ‘Cartes als nostres majors’ organitzada pels grups de treball d'Intervenció Psicològica d'Emergències i Catàstrofes (GIPEC) i de Dependència i Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de Castelló.

La iniciativa consisteix a fer arribar a les persones majors que es troben en situació de soledat del municipi unes cartes de suport redactades per la ciutadania de la província. La finalitat és que se senten més acompanyades i abrigallades en aquests moments tan difícils d'aïllament i donar-los ànims en aquest nou període que comença.

Els grups de treball indicats anteriorment s'han compromés en la recollida i selecció de les cartes. Una vegada triades, les han remeses a través dels diversos canals d'atenció: el Servei d'Atenció a la Dependència, el Servei d'Ajuda a domicili de Dependència i les dues residències de persones majors dependents d'Almassora.

Concretament, el Servei de Dependència de l'Ajuntament d'Almassora ha gestionat aquesta iniciativa a través de les empreses vinculades al Servei d'Ajuda a domicili (SAD). Les auxiliars han traslladat les missives a les persones beneficiàries dels serveis d'empara a majors –en la imatge, una usuària del servei de Les Alqueries-. Aquesta visita diària, acompanyada d'un missatge d'alé i esperança, ha sigut en moltes ocasions l'única companyia rebuda pels majors.

Segons els tècnics de Serveis Socials, la iniciativa ‘Cartes als nostres majors’ que algunes persones majors se senten acompanyades i eviten així la soledat i l'aïllament. A més, el projecte fomenta la solidaritat i els valors intergeneracionals ja que les missives han sigut remeses tant per xiquets/as, famílies, persones adultes i unes altres d'edat avançada.

Cal recordar que el Servei d'Ajuda a domicili engloba un conjunt d'actuacions professionals dutes a terme per auxiliars en el domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d'atendre les seues necessitats de la vida diària (dutxa, condícia, higiene personal, alimentació, acompanyament, cura…). Entre els objectius també figura incrementar la seua autonomia personal per a afavorir així la permanència de la persona en el seu propi domicili durant el major temps possible i evitar o retardar l'ingrés en un servei d'atenció residencial.