Actualitat

Comissió Informativa de Seguiment de Fons Europeus, Edificant i Mocions presentades al plenari

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.
* Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

Coneix tots els assumptes que legalment s’atribueixen de l’Ajuntament en Ple, sobre el seguiment i informació dels plans dels Fons Europeus, Edificant i l’estat de les Mocions presentàdes i aprovades pel plenari municipal.

El seu nombre de membres és d’13. La seua composió és la següent: 5 vocals del grup municipal del Partido Popular, 4 vocals del grup municipal Socialista, 2 vocals del grup municipal de VOX i 2 vocals del grup municipal Compromís per Almassora.

Es reuneix prioritàriament primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa d´edusi, edificant i mocions

President

Vocals

Silvana Rovira Bodí
José Manuel Claramonte Castillo
Vicente Blay Casino Serra
Eugenia Martinavarro Agut
Juan Luis Marín Lorente
Mercedes Galí Alfonso
Carmina Martinavarro Mollà
Sergio Gómez Amate
Santiago Agustí Calpe
Diana Belliure García
David Guardiola Claramonte
Vicente Martínez-Galí Expósito
José Martínez Gonzálvez

Suplents

Arturo Soler Domínguez
Francisco José Soriano Clausell
María Tormo Casañ
Maria Isladis Falcó Sivera
Vicente Javier Mollá Redondo
Joan Antoni Trenco Bovea
Julià Gómez Gabriel
Elena González González