Actualitat

Contractes cofinançats

La normativa europea estableix una sèrie d'obligacions d'informació i publicitat per a donar visibilitat al suport financer per part dels fons europeus.

Atès que el programa operatiu cobreix el període 2014-2020, l'Estratègia DUSI comprèn actuacions, projectes i contractes ja executats i finalitzats, per als quals no es va efectuar en el seu moment la corresponent publicitat del cofinançament europeu.

Aquesta deficiència s'ha esmenat mitjançant les dues publicacions que s'annexen.