Actualitat

Contractes menors 2015

*

La publicació del llistat de factures d'import superior a tres-cents euros fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament. Aquesta publicació podrà realitzar-se, almenys, trimestralment.

Contractes menors exercici 2015