Actualitat

Contractes menors 2016

*

La publicació del llistat de factures d'import superior a tres-cents euros fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament. Aquesta publicació podrà realitzar-se, almenys, trimestralment.

Contractes menors 2016

Contractes per programa de despeses 2016