Actualitat

Compte general 2017

  • Título

   Annex II Comptes d'empresa pública

  • Nom. Archivo:

   Anexo II Cuentas 2017 RESIDENCIA 3ª EDAD.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   4457335b

  Annex II Comptes d'empresa pública
  • Título

   Annex III compliment LOEPSF 2017

  • Nom. Archivo:

   Anexo III cumplimiento LOEPSF 2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   15412b

  Annex III compliment LOEPSF 2017
  • Título

   Annex I Actes Arqueig i certificats bancaris

  • Nom. Archivo:

   Anexo I Arqueos y certificados bancarios.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   508132b

  Annex I Actes Arqueig i certificats bancaris
  • Título

   Memòria

  • Nom. Archivo:

   7- Memoria.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   2896165b

  Memòria
  • Título

   Estat de liquidació del Pressupost 2017

  • Nom. Archivo:

   6-Estado de liquidación del Presupuesto 2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   546968b

  Estat de liquidació del Pressupost 2017
  • Título

   Estat de fluxos d'efectiu

  • Nom. Archivo:

   5-Estado de Flujos de efectivo.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   64138b

  Estat de fluxos d'efectiu
  • Título

   Estat de canvis en el patrimoni net

  • Nom. Archivo:

   4-Estado de cambios Patrimonio Neto .pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   184649b

  Estat de canvis en el patrimoni net
  • Título

  • Nom. Archivo:

   3-Cuenta del Resultado económico-patrimonial.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   72672b

  • Título

   Balanç

  • Nom. Archivo:

   2-Balance.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   78586b

  Balanç
  • Título

   Documentació administrativa de l' expedient

  • Nom. Archivo:

   DOC. ADMINISTRATIVA CTA. GENERAL 2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   328187b

  Documentació administrativa de l' expedient