Actualitat

Declaració responsable activitat recreativa i/o espectacle públic

Declaració responsable activitat recreativa 2023

Llicències d'obertura d'activitat recreativa 2022

Llicències d'obertura d'activitat recreativa 2021

Llicències d'obertura d'activitat recreativa 2020

Llicències d'obertura d'activitat recreativa 2019

Llicències de obertura de activitat recreativa 2018

Llicències d'obertura d'activitat recreativa 2017