Actualitat

Ecoparc d'Almassora

*

L'Ecoparc d'Almassora és la instal·lació que es dedica a la recollida selectiva dels residus que no es recullen al carrer. Compta amb una sèrie de contenidors als que es pot accedir amb cotxe amb la finalitat de facilitar la deposició dels residus més voluminosos.

L'Ecoparc és d'ús exclusiu per als residents d'Almassora, i en especial aquells que es troben al corrent dels pagaments de la taxa municipal de residus. Per accedir es demanarà el DNI o una còpia del pagament de l'últim rebut.

Els residus que poden dipositar-se a l'Ecoparc són:

 • Voluminosos (mobles, estris, matalassos...).
 • RAEEs (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics: electrodomèstics, pantalles, ordinadors, telèfons... I qualsevol altre aparell que funcioni amb electricitat o amb piles/bateries).
 • Restes de poda.
 • Fustes.
 • Enderrocs i residus de demolició (de xicotetes reformes domèstiques).
 • Metalls de tot tipus.
 • Residus tèxtils (roba, draps...).
 • Plàstics no assimilables al contenidor groc.
 • Residus assimilables als contenidors de carrer (envasos i llaunes, vidre, paper i cartró).
 • Altres (olis diversos, piles usades, bombetes i fluorescents, radiografies, bateries, càpsules de cafè...).

Si necessita informació especial d'altre tipus de residu, per favor posi's en contacte amb l'Ecoparc abans de portar el residu.

Ecoparc mòbil

Quantitat de residus permesos per usuari i dia (residus especials):

 • Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. (20 01 21) 3 unitats
 • Llums i bombetes (16 02 14) 10 unitats
 • Llums bombetes LED (16 02 13, 20 01 36) 10 unitats
 • Bateries cotxe esgotades (16 06 01, 20 01 33) 2 unitats
 • Bateries (20 01 34) 20 unitats
 • Filtres d'oli de motor (16 01 07) 3 unitats
 • Envasos residus perillosos (15 01 10) 3 unitats
 • Dissolvents (20 01 13) 3 litres
 • Pintures i vernissos (08 01, 20 01 27, 20 01 28) 3 litres
 • Adhesius (20 01 27, 20 01 28) 5 unitats
 • Draps amb productes de neteja (15 02 02, 15 02 03) 5 unitats
 • Absorbents (15 02 02, 15 02 03) 5 unitats
 • Envasos a pressió (15 01 11) 10 unitats
 • Piles i acumuladors (16 06, 20 01 33) 20 unitats
 • RAEE de petit i mitjà format (16 02, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) 5 unitats
 • Productes elèctrics (16 02 14, 16 02 15) 5 unitats
 • Cables elèctrics (16 02 14) 10 unitats
 • Aparells de vigilància i control (16 02 14, 20 01 36) 5 unitats
 • Eines elèctriques i electròniques (20 01 35) 5 unitats
 • Transformadors (16 02 09) 1 unitat
 • Telèfons mòbils funcionals / no funcionals (16 02 14) 5 unitats
 • Carregadors mòbils funcionals / no funcionals (16 02 14) 5 unitats
 • Memòries USB (20 01 35) 10 unitats
 • Monitors i pantalles (16 02 13, 20 01 35) 1 unitat
 • Monitors i pantalles LED (16 02 14, 20 01 36) 1 unitat
 • Equips d'informàtica (20 01 35) 1 unitat
 • Tòner impressora / fotocopiadora (08 03 17) 5 unitats
 • CD/ DVD (09 01 99) 20 unitats
 • Cinta vídeo i casset (09 01 99) 20 unitats
 • Olis minerals usats (12 01 06, 12 01 07, 13 02 04, 13 02 05, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 20 01 26) 5 litres
 • Olis vegetals usats (20 01 25) 5 litres
 • Olis sintètics usats (12 01 10) 5 litres
 • Medicines caducades (20 01 31, 20 01 32)
 • Radiografies (09 01 07) 10 unitats
 • Termòmetres (06 04 04) 3 unitats
 • Cosmètics 20 unitats
 • Pneumàtics bicicleta (16 01 03) 4 unitats
 • Càpsules cafè alumini / plàstic (15 01 04) 20 unitats
 • Neteja Copia el text

Quantitat de residus permesos per usuari i dia (residus ordinaris):

 • Paper i cartó (15 01 01, 20 01 01) No establert
 • Vidre (15 01 07, 20 01 02) No establert
 • Envasos lleugers (15 01 02, 15 01 06) No establert
 • Plàstics (20 01 39) No establert
 • Ferralla i metalls (15 01 04, 20 01 40) No establert
 • Tèxtils (15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) 10 unitats

Ubicació i contacte de l'Ecoparc d'Almassora

https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/58f9d727faa087205cb61a9a
 • Carrer de l'Ecoparque (Camí Pla de Museros), S/N, Almassora Castelló 12550

  Coordenades: 39.963868, -0.09545

  • Título

   Ecoparc mòbil

  • Nom. Archivo:

   ECOPARQUE MOVIL.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   86332b

  Ecoparc mòbil