Actualitat

Ecoparc d'Almassora

L'Ecoparc d'Almassora és la instal·lació que es dedica a la recollida selectiva dels residus que no es recullen al carrer. Compta amb una sèrie de contenidors als que es pot accedir amb cotxe amb la finalitat de facilitar la deposició dels residus més voluminosos.

L'Ecoparc és d'ús exclusiu per als residents d'Almassora, i en especial aquells que es troben al corrent dels pagaments de la taxa municipal de residus. Per accedir es demanarà el DNI o una còpia del pagament de l'últim rebut.

Els residus que poden dipositar-se a l'Ecoparc són:

 • Voluminosos (mobles, estris, matalassos...).
 • RAEEs (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics: electrodomèstics, pantalles, ordinadors, telèfons... I qualsevol altre aparell que funcioni amb electricitat o amb piles/bateries).
 • Restes de poda.
 • Fustes.
 • Enderrocs i residus de demolició (de xicotetes reformes domèstiques).
 • Metalls de tot tipus.
 • Residus tèxtils (roba, draps...).
 • Plàstics no assimilables al contenidor groc.
 • Residus assimilables als contenidors de carrer (envasos i llaunes, vidre, paper i cartró).
 • Altres (olis diversos, piles usades, bombetes i fluorescents, radiografies, bateries, càpsules de cafè...).

Si necessita informació especial d'altre tipus de residu, per favor posi's en contacte amb l'Ecoparc abans de portar el residu.

Ubicació i contacte de l'Ecoparc d'Almassora

https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/58f9d727faa087205cb61a9a
 • Carrer de l'Ecoparque (Camí Pla de Museros), S/N, Almassora Castelló 12550

  Coordenades: 39.963868, -0.09545