Seu Electrònica

Ocupació pública

05-12-2019 Procés de selecció de 10 Agents de Policia Local

El termini de presentació d'instàncies pels interessats de 20 dies hàbils comença a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV, en conseqüència les intàncies es podran presentar des del dia 11 de febrer al 9 de març de 2020, inclosos.

16-01-2020 Procés de selecció d'Oficials de Policia Local

Cal tindre en compte que el termini de presentació d'instàncies pels interessats de 20 dies hàbils comença a comptar des de l'endemà al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV

26-22-2019 Convocatòria personal directiu, docent i de suport Taller d'ocupació Almassora 2019-2020

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

La data de l'exercici i la composició dels membres del tribunal s'establirà en el decret que resolga les al·legacions que es presenten contra la llista provisional d'admesos i exclosos.

17-04-2019 Bolsa de trabajo de delineante

16-05-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

08-05-2019 BecAlmassora-Futur 2019

10-11-2018 Borsa d'oficial de serveis múltiples del SMML

22-06-2018 Borsa d'encarregat de manteniment per al SMML

03-04-2018 Bases específiques borsa de treballador/a Social