Actualitat

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) és un dels 5 fons principals que destina la Comissió Europea per a promoure el desenvolupament en tots els països membres de la Unió Europea.

El seu objectiu és enfortir la cohesió socioeconòmica dins de l'àmbit de la Unió Europea i corregir els desequilibris entre les regions.

L'Ajuntament d'Almassora ha resultat beneficiària d'una ajuda del Fons europeu de desenvolupament degional (FEDER), per import de 5 milions d'euros, per a finançar l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) 2017-2023. L'ajuda es reflexa en la Ressolució del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de 21 de juliol de 2017.

La ressolució també ha designat l'Ajuntament com a Organisme intermedi del FEDER a l'efecte de la selecció d'operacions. A causa d'aquesta condició, l'Ajuntament d'Almassora:

- Ha signat un Acord de compromís en matèria d'assumpció de funcions per a la gestió FEDER.

- Ha elaborat un Manual de procediments per tal de documentar tots els processos que li permeten complir amb les seues obligacions.