Actualitat

Junta de Portaveus

S'integra pels portaveus dels grups polítics, amb la presidència de l'Alcalde-President. Les seues competències són les següents:


  1. Accedir a les informacions que la presidència els proporciona per a difondre-la entre els membres del seu grup.
  2. Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua participació en els debats corporatius.
  3. Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.


Es reuneix el divendres anterior a la celebració del corresponent Ple ordinari preferentment a les 13:30 hores.  

Junta de Portaveus

President

Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa

Portaveus

Diana Belliure García
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Socials i Normalització Lingüística.
Luís Martínez Fuentes
Francisco Javier Viñals Llopis
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda,i Promoció Econòmica i Ocupacional, EDUSI, Comerç, Mercats i Consum.
Matilde Bagán Navarro

Competències