Actualitat

L'avifauna urbana per al control del mosquit tigre

Les aus urbanes, moltes d'elles insectívores, contribueixen de forma natural a controlar les poblacions d'insectes que poden causar molèsties a l'ésser humà, com per exemple els mosquits. Per això, la protecció d'aquestes espècies, a més d'estar emparada per la llei, suposa un servei essencial per part de la natura cap al benestar humà i el manteniment de la salubritat urbana.