Actualitat

Les Goles del Millars

Itinerari recomanat per a 3r de primària

Introducció: el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars està ubicat en comarca de la Plana, corresponent amb el tram final del riu més important de la província de Castelló. El riu s’eixampla per a desembocar al mar en forma de delta de tres braços o goles, formant al bell mig dos illots elevats (alters) i separats del mar per un cordó de graves o còdols. Aquest cordó serveix com a barrera litoral entre el riu i el mar, permetent la formació de llacunes permanents d’origen fluvial i marí, la qual cosa defineix el caràcter salobre de l’aigua d’aquestes basses. La Desembocadura del riu Millars i les seues Goles són una zona humida que destaca per la seua biodiversitat, especialment per l’avifauna que acull. Aquests valors naturals justifiquen que l'espai estiga inclòs en la Xarxa europea Natura 2000, protegit com ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus) i LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça. A l’any 2005, la Generalitat Valenciana va protegir l’espai natural mitjançant la declaració de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars.

Desenvolupament de l’activitat: Cap a les 9.30 h eixim del col·legi en autobús en direcció a la platja d’Almassora. Començarem el recorregut a la primera Gola o Gola Nord, al costat del passeig Vora Riu, des d’allí seguirem per la zona dels alters fins la Gola Sud i tornarem al punt de partida pel cordó litoral de graves a la vora de la mar, on podrem descobrir la gran diversitat marina en les restes que hi trobarem. Observarem la complexa funció de les zones humides com a refugi d’animals salvatges, depuració d’aigües o formació del paisatge.

Recomanacions: portar una motxilla còmoda (les de cordetes es solen embolicar) on guardar l’esmorzar, l'aigua i un parell de bosses, una per a guardar els residus que generem i una altra per si volem replegar alguna resta marina natural que ens agrade, també és interessant portar calçat còmode i roba que no emporte embrutar. No cal dur cap material didàctic. Si la previsió meteorològica fora de pluja o de vent, anul·laríem l’activitat.

Objectius de l’activitat: capacitar els alumnes perquè comprenguen la problemàtica dels espais naturals, especialment als llocs fortament antropitzats. Comprendre la importància de les zones humides en general i dels rius en particular. Conèixer les diferents figures de protecció que afecten al nostre espai d’estudi i la necessitat de protecció de les Goles en front de la gran pressió de l’home. Fomentar l’interès i la curiositat per conèixer l’ecosistema fluvial i costaner. Generar sensibilitat i respecte per la conservació del paisatge.