Actualitat

Liquidació del pressupost 2013

  • Título

   Resum per capítols d'ingressos i despeses

  • Nom. Archivo:

   1_3.-_resumen_liquidacion_por_capitulos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   62186b

  Resum per capítols d'ingressos i despeses
  • Título

   Estat d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   2_9.-_ingresos_economico.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   75653b

  Estat d'ingressos
  • Título

   Estat de despeses

  • Nom. Archivo:

   3_6.-_gastos_economico.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   387142b

  Estat de despeses
  • Título

   Resultat pressupostari

  • Nom. Archivo:

   4_2.-_resultado_presupuestario.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   5372b

  Resultat pressupostari
  • Título

   Romanent de Tresoreria

  • Nom. Archivo:

   5_1.-_remanente_de_tesoreria.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   4738b

  Romanent de Tresoreria
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   6_anexo_iii_cumplimiento_loepsf_liquidacion_2013.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   6752b

  Annex LOEPSF
  • Título

   Expedient de liquidació del pressupost de 2013

  • Nom. Archivo:

   7_expediente_liquidacion_2013.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   830609b

  Expedient de liquidació del pressupost de 2013