Actualitat

Liquidació del pressupost 2015

  • Título

   Resumen per capítols ingressos y gastos

  • Nom. Archivo:

   1_resumen_cap_ingresos_y_gastos_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   106986b

  Resumen per capítols ingressos y gastos
  • Título

   Estat d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   2_6.-liquidacion_presupuesto_de_ingresos_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   233682b

  Estat d'ingressos
  • Título

   Estat de gastos

  • Nom. Archivo:

   3_5.-_liquidacion_presupuesto_de_gastos_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   885527b

  Estat de gastos
  • Título

   Resultad pressupostari

  • Nom. Archivo:

   4_2.-_resultado_presupuestario_2015_rectificado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   47763b

  Resultad pressupostari
  • Título

   Romanent de Tresoreria

  • Nom. Archivo:

   5_1.-_remanente_tesoreria_2015_rectificado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   52030b

  Romanent de Tresoreria
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   6_7.-_anexo_iii_cumplimiento_loepsf_liquidacion_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   17456b

  Annex LOEPSF
  • Título

   Expedient de liquidació pressupost 2015

  • Nom. Archivo:

   7_decreto_e_informes.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   330426b

  Expedient de liquidació pressupost 2015
  • Título

   Estat de liquidació de despeses en full de càlcul 2015

  • Nom. Archivo:

   8_hoja_calculo_gastos.xls

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   99428b

  Estat de liquidació de despeses en full de càlcul 2015
  • Título

   Estat de liquidación de ingressos en full de càlcul 2015

  • Nom. Archivo:

   9_hoja_calculo_ingresos.xls

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   10472b

  Estat de liquidación de ingressos en full de càlcul 2015