Actualitat

Liquidació del pressupost 2016

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Documentació

  • Título

   Expedient de liquidació pressupost 2016

  • Nom. Archivo:

   expediente_administrativo_liquidacion_ppto_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   3566160b

  Expedient de liquidació pressupost 2016
  • Título

   Estat de liquidació de despeses en full de càlcul 2016

  • Nom. Archivo:

   hoja_de_calculo_gastos_2016.xls

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   200214b

  Estat de liquidació de despeses en full de càlcul 2016
  • Título

   Estat d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   5.-_liquidacion_presupuesto_de_gastos_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   492940b

  Estat d'ingressos
  • Título

   Resumen per capítols ingressos y gastos

  • Nom. Archivo:

   resumen_cap_gastos_e_ingresos_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   106794b

  Resumen per capítols ingressos y gastos
  • Título

   Estat de gastos

  • Nom. Archivo:

   6.-liquidacion_presupuesto_de_ingresos_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   126999b

  Estat de gastos
  • Título

   Resultad pressupostari

  • Nom. Archivo:

   2.-_resultado_presupuestario_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   47337b

  Resultad pressupostari
  • Título

   Romanent de Tresoreria

  • Nom. Archivo:

   1.-_remanente_de_tesoreria_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   51957b

  Romanent de Tresoreria
  • Título

   Estat de liquidación de ingressos en full de càlcul 2016

  • Nom. Archivo:

   hoja_de_calculo_ingresos_2016.xls

  • Tipo:

   application/octet-stream

  • Tamaño:

   9526b

  Estat de liquidación de ingressos en full de càlcul 2016
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   7.-_anexo_cumplimiento_loepsf_liquidacion_2016_0.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   11336b

  Annex LOEPSF