Seu Electrònica

Ocupació Pública

Programes d'Ocupació Pública

La convocatòria del procés selectiu de ADL, ha sigut publicada en el DOGV el dia 18 de maig de 2021, el termini de presentació d'instàncies és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu es realitzaran bé mitjançant presentació telemàtica (podent-se utilitzar les instàncies model que es podran trobar a l'apartat formularis de la web i en tràmits telemàtics) o bé en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre de Procediment Administratiu.

Otros Programas de Empleo

28-11-2020 Procés de Selecció | Tècnic d'Administració General

Per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 es permetrà l'assistència a l'obertura de sobres amb identificació del personal aspirant de l'examen test fins a completar aforament màxim.

28-11-2020 Procés de Selecció | Agent de Desenvolupament Local

15-05-2021 Inspector de solars i zones rurals (Promoció interna)

28-11-2020 Procés Selecció | Psicòleg

20-05-2021 Convocatòria per a la selecció d'un docent (informàtica) escola d'ocupació "Et Formem"

29-05-2021 Cobertura temporal d´un lloc d´adjunt de secció d´activitats i disciplina urbanística per comissió de serveis.

11-05-2021 Concurs de trasllats a lloc d'intervenció

16-01-2020 Procés de Selecció d'Oficials de Policia Local

05-12-2019 Procés de Selecció de 10 Agents de Policia Local

10-02-2021 Cobertura temporal de lloc d'administratiu, per millora d'ocupació.

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

17-04-2019 Bolsa de trabajo de Delineante

16-05-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

10049