Seu Electrònica

Ocupació Pública

Programes d'Ocupació Pública

Otros Programas de Empleo

Bases generales para la selección de personal funcionario o laboral fijo

BecAlmassora-Futur 2022

Vist que el termini d'al·legacions finalitzara el pròxim dia 1 de juliol, pròximament s'informara de la data d'inici de la Beca als adjudicataris.

Una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

3 plazas de Oficial del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

12-11-2019 Proceso de promoción interna de funcionarización

28-11-2020 Procés Selecció | Psicòleg

01-02-2022 Jefatura de área de servicios a las personas

28-11-2020 Procés de Selecció | Tècnic d'Administració General

Per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 es permetrà l'assistència a l'obertura de sobres amb identificació del personal aspirant de l'examen test fins a completar aforament màxim.

28-11-2020 Procés de Selecció | Agent de Desenvolupament Local

15-05-2021 Inspector de solars i zones rurals (Promoció interna)

29-05-2021 Cobertura temporal d´un lloc d´adjunt de secció d´activitats i disciplina urbanística per comissió de serveis.

11-05-2021 Concurs de trasllats a lloc d'intervenció

16-01-2020 Procés de Selecció d'Oficials de Policia Local

05-12-2019 Procés de Selecció de 10 Agents de Policia Local

10-02-2021 Cobertura temporal de lloc d'administratiu, per millora d'ocupació.

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

17-04-2019 Bolsa de trabajo de Delineante

16-05-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

    3491