Seu Electrònica

Ocupació pública

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

21-02-2019 Borsa de treball de delineant

18-02-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

10-11-2018 Borsa d'oficial de serveis múltiples del SMML

22-06-2018 Borsa d'encarregat de manteniment per al SMML

03-04-2018 Bases específiques borsa de treballador/a Social

Programa de subvencions d'Iniciativa Social EMCORP 2017

Destinat a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals, per a la realització d'obres o servidios d'interès general.


Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).


Mitjançant la subvenció obtinguda de 36.799,78 euros, juntament amb l'aportació municipal que ascendeix a 1.183,44 euros, s'ha procedit a la contractació de 4 persones, dos peons per a la realització de manteniment i limieza de vials, solars i edificis municipals i dos ordenazas o conserges per a tasques de suport com a atenció telefònica, informació, etc.

1634