Seu Electrònica

Ocupació Pública

Programes d'Ocupació Pública

El tramite para realizarlo telemáticamente es el siguiente: https://www.almassora.es/ca/articulos/tramitacio-online-de-proves-selectives

Altres Programes d'Ocupació

Pla d'ocupació municipal 2023

Bases generales para la selección de personal funcionario o laboral fijo

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Enginyer/a Industrial.

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a.

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Delineant

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Tècnic de Sostenibilitat

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Monitor/a de Biblioteca

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça d'Arquitecte/a

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

08/03/2023 - Procés de selecció per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, a l'empara de la llei 20/2021 de 28 de desembre, que regula els processos d'estabilització d'ocupació temporal, pel torn lliure, una plaça de Monitor/a d'Aula de Natura

Publicada la convocatòria en el DOGV núm. 9549 de 8 de març de 2023, s'obri el termini de 10 dia hàbils per a presentar instància per a participar en el procés de selecció per les persones interessades a partir de l'endemà d'aquesta publicació. Les bases d'aquesta convocatòria es troben en el grup: Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal a l'Ajuntament d'Almassora pel sistema de concurs. Per a fer el tràmit fes clic en aquest enllaç

Procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal d'una plaça d'Oficial de serveis múltiples del cementeri

Documents d'interès

Proceso selectivo para cubrir un puesto de adjuntía de sección de actividades y disciplina urbanística

Concurso de méritos abierto a otras administraciones públicas para cubrir dos puestos vacantes de auxiliares administrativo/as

Proceso de selección de una plaza de técnico/a de integración social en el Ayuntamiento de Almassora

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de una plaza vacante en el Ayuntamiento de Almassora de promotor/a de igualdad

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Procés de selecció de sis places de conserge d'instal·lacions municipals

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de Auxiliar Administrativo

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso de selección de Trabajador/a Social

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Proceso selectivo de educador/a social

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Bases concurso de traslados voluntario entre auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Almassora

El plazo de presentación de Instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

  Procés de selecció per promoció interna d'Auxiliars Administratius

  El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

  Una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

  3 plazas de Oficial del Servicio Municipal de Mantenimiento y Logistica

  Procés selectiu 8 places d'Agent de Policia

  Proceso de selección en propiedad de una Plaza de Oficial de Policía Local por promoción interna

  Proceso de promoción interna de funcionarización

  28-11-2020 Procés Selecció | Psicòleg

  28-11-2020 Procés de Selecció | Tècnic d'Administració General

  Per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 es permetrà l'assistència a l'obertura de sobres amb identificació del personal aspirant de l'examen test fins a completar aforament màxim.

  28-11-2020 Procés de Selecció | Agent de Desenvolupament Local

  31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

  17-04-2019 Bolsa de trabajo de Delineante

  20646