Actualitat

Operacions cofinançades

1. Adequació de les TIC per a l'administració electrònica, la promoció de l'accés de la població de forma electrònica a l'administració i la cultura

2. Millora de la mobilitat urbana: accessibilitat per als vianants, ciclista i transport públic

3. Recuperació, foment i promoció turística del patrimoni cultural: construcció de *Trinquet i adequació de la Casa de la Cultura

4. Recuperació, foment i promoció turística del patrimoni històric: Centre històric la Vila i Torrelló de Boverot

5. Eficiència energètica en enllumenat públic

6. Gestió de l’Estratègia DUSI-Almassora

7. Comunicació de l'Estratègia DUSI-Almassora i del finançament del fons FEDER

8. Desenvolupament de ciutat intel·ligent

9. Millora de l’entorn del riu Millars

10. Eficiència energètica en edificis públics:

11. Regeneració urbana, econòmica i social d'àrees desafavorides