Actualitat

Pla Reactivem Comerç

Ajudes per autònoms i microempreses de sectors afectats per la pandèmia no inclosos en la primera i segona convocatòries del Pla Resistir.


Període de presentació d'instàncies: del 24 d'octubre al 2 de novembre.

Anunci resolució ajudes

Anunci proposta resolució provisional ajudes "reactivem comerç"

Termini subsanació: Del 16 al 22 de desembre

Convocatòria ajudes Pla Reactivem Comerç

Sol·licitud de subvenció Pla Reactivem Comerç

Compte justificatiu simplificat

35