Actualitat

Pla Resistir

AVÍS
El dia 29 de març finalitzà el termini de presentació d'instàncies.

07-05-2021 DECRET RESOLUCIÓ concessió d'ajudes "Pla Resistir" (segona remesa)

26-04-2021 DECRET RESOLUCIÓ concessió d'ajudes "Pla Resistir" (primera remesa)

23-04-2021 ANUNCI CORRECCIÓ ERRORS en la proposta de resolució definitiva de les ajudes del "Pla Resistir"

Plazo extraordinario: finaliza el 30 de abril

"ACTUACIÓ: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA de las ajudes del “Pla Resistir”.

13-04-2021 PROPOSTA DEL LLISTAT PROVISIONAL de sol·licituds del “Pla Resistir”

PERÍODE SUBSANACIÓ: Del 14 al 20 d'abril de 2021 (cinc dies hàbils des de la seua publicació en el web i Tauler d'Anuncis Municipal).

1171