Actualitat

Plataforma d'ONG

*

La plataforma d'ONG del municpi d'Almassora és una xarxa d'entitats sense ànim de lucre units pel nexe del voluntariat.

La creació de la Plataforma neix amb l'objectiu de:

  • Treballar en xarxa
  • Conjuminar esforços pel bé comú
  • Proporcionar formació a les entitats
  • Dotar d'eines de millora a les entitats
  • Sensibilitzar i donar visibilitat a causes socials

Amb la finalitat d'afrontar nous reptes en el municipi d'Almassora

La Plataforma fonamenta el seu treball en els següents principis:

Solidaritat. Responsabilitat compartida entre les organitzacions amb els col·lectius i persones més desfavorits.

Transparència. Rendició de comptes i garantia d'accés a la informació a les organitzacions membres, a les administracions públiques i a la societat.

Pluralitat. Reconeixement de la diversitat en el si de l'organització, que garanteix la seva representativitat a través de l'intercanvi mutu, la democràcia interna, la participació i el voluntariat.

Independència jeràrquica, funcional i institucional respecte als poders públics, econòmics i socials.

Igualtat. Justícia social i no discriminació, per a la construcció d'una societat en la qual totes les persones tinguin el seu espai social.

Compromís amb la transformació social, l'orientació a les persones, la reivindicació, la defensa dels drets i l'adaptació al canvi per a satisfer les necessitats i expectatives dels destinataris de l'acció.

Coherència entre els acords adoptats i la capacitat del seu compliment de manera honesta i responsable.

Entitats que formen la xarxa:

Entitats que formen la xarxa:

https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5090793686490100ae6a31
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e492af1901007ff847
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e529d7130100c5abe4
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f508fad92af1901007ff858
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e429d7130100c5abe1
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e429d7130100c5abde
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e43686490100ae6a20
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f50912529d7130100c5abf5
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e73686490100ae6a22
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f50968292af1901007ff86d
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e43686490100ae6a1a
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5098113686490100ae6a3b