Actualitat

Plataforma d'ONG

La plataforma d'ONG del municpi d'Almassora és una xarxa d'entitats sense ànim de lucre units pel nexe del voluntariat.

La creació de la Plataforma neix amb l'objectiu de:

  • Treballar en xarxa
  • Conjuminar esforços pel bé comú
  • Proporcionar formació a les entitats
  • Dotar d'eines de millora a les entitats
  • Sensibilitzar i donar visibilitat a causes socials

Amb la finalitat d'afrontar nous reptes en el municipi d'Almassora

La Plataforma fonamenta el seu treball en els següents principis:

Solidaritat. Responsabilitat compartida entre les organitzacions amb els col·lectius i persones més desfavorits.

Transparència. Rendició de comptes i garantia d'accés a la informació a les organitzacions membres, a les administracions públiques i a la societat.

Pluralitat. Reconeixement de la diversitat en el si de l'organització, que garanteix la seva representativitat a través de l'intercanvi mutu, la democràcia interna, la participació i el voluntariat.

Independència jeràrquica, funcional i institucional respecte als poders públics, econòmics i socials.

Igualtat. Justícia social i no discriminació, per a la construcció d'una societat en la qual totes les persones tinguin el seu espai social.

Compromís amb la transformació social, l'orientació a les persones, la reivindicació, la defensa dels drets i l'adaptació al canvi per a satisfer les necessitats i expectatives dels destinataris de l'acció.

Coherència entre els acords adoptats i la capacitat del seu compliment de manera honesta i responsable.

Entitats que formen la xarxa:

Entitats que formen la xarxa:

https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5090793686490100ae6a31
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e492af1901007ff847
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e529d7130100c5abe4
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f508fad92af1901007ff858
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e429d7130100c5abe1
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e429d7130100c5abde
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e43686490100ae6a20
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f50912529d7130100c5abf5
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e73686490100ae6a22
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f50968292af1901007ff86d
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5084e43686490100ae6a1a
https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/5f5098113686490100ae6a3b