Actualitat

Pressupost General 2015

  • Título

   Expedient del pressupost

  • Nom. Archivo:

   expte._aprobacion_presupuesto_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1715536b

  Expedient del pressupost
  • Título

   Annexos Societat Municipal:pProgrames anuals d'actuació, inversió i finançament

  • Nom. Archivo:

   13.-programas_anuales_de_actuacion_inversion_y_financiacion_de_la_sam.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1044299b

  Annexos Societat Municipal:pProgrames anuals d'actuació, inversió i finançament
  • Título

   Liquidació de 2013

  • Nom. Archivo:

   12.-liquidacion_2013.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   528841b

  Liquidació de 2013
  • Título

   Avanç de la liquidació de 2014

  • Nom. Archivo:

   11.-_avance_liquidacion_ppto._2014.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   600005b

  Avanç de la liquidació de 2014
  • Título

   Estats del pressupost de despeses

  • Nom. Archivo:

   07.-_presupuesto_de_gastos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   413271b

  Estats del pressupost de despeses
  • Título

   Informe econòmic financer

  • Nom. Archivo:

   02.-_informe_economico-financiero.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   177252b

  Informe econòmic financer
  • Título

   Pressupost consolidat

  • Nom. Archivo:

   14.-presupuesto_consolidado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   13618b

  Pressupost consolidat
  • Título

   Bases d'execució

  • Nom. Archivo:

   05.-_bases_de_ejecucion_ppto_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   356043b

  Bases d'execució
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   04.-anexo_cumplimiento_loepsf_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   19707b

  Annex LOEPSF
  • Título

   Resum per capítols

  • Nom. Archivo:

   06.-_resumen_capitulos_presupuesto_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   15054b

  Resum per capítols
  • Título

   Informe d'Intervenció

  • Nom. Archivo:

   03.-_informe_del_sr._interventor.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   126619b

  Informe d'Intervenció
  • Título

   Estats del pressupost d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   08.-_presupuesto_de_ingresos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   15768b

  Estats del pressupost d'ingressos
  • Título

   Plans d'inversions i programes de finançament

  • Nom. Archivo:

   10.-planes_de_inversiones_y_programas_de_financiacion.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   19615b

  Plans d'inversions i programes de finançament
  • Título

   Estat del deute

  • Nom. Archivo:

   09.-_anexo_estado_de_la_deuda.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   5591b

  Estat del deute
  • Título

   Memòria d' Alcaldia

  • Nom. Archivo:

   01-_memoria_del_presupuesto.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   206634b

  Memòria d' Alcaldia